หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 


นายไพศาล ชมภูมิ่ง
นายก อบต.แม่คำมี
 


นางสุภาวดี อุดขันจริง
รองนายก อบต.แม่คำมี


นายวินัย เมืองมาน้อย
รองนายก อบต.แม่คำมี
 


นายเชาว์ วงศ์อรินทร์
เลขานุการนายก อบต.แม่คำมี