หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
กลุ่มข้าวแต๋นสมุนไพรรัตน
 
กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าสำลี
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2555
 
 
 
 
 
  ที่อยู่ : ๑/๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่
      จังหวัดแพร่ ๕๔๑๗๐
  โทรศัพท์ : ๐๕๔-๖๓๕-๘๙๖
  โทรสาร : ๐๕๔-๕๐๖-๑๘๐
  Website : www.maekamme.go.th
  Email : maekamme@maekamme.go.th
 
 
๐๕๔-๖๓๕-๘๙๖
 
สำนักงานปลัดฯ ต่อ ๑๑
 
ส่วนการคลัง ต่อ ๑๒
 
ห้องประชุม ต่อ ๑๓
 
หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ ต่อ ๑๔
 
ปลัด อบต. ต่อ ๑๕
 
นายก อบต. ต่อ ๑๖
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ต่อ ๑๗
 
ส่วนโยธา ต่อ ๑๘