หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมีเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม ซักซ้อมแผนป้องกันภัยเชิงบูรณาการของเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมีเข้าร่วมโครงการการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม/ซักซ้อมแผนป้องกันภัยเชิงบูรณาการของเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ ส.ค.๒๕๖๑ โดยความร่วมมือของ พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง สมาชิก อปพร.ของ อปท. หน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ส.ค. 2561 เวลา 09.57 น. โดย คุณ สิทธิชัย บัวเกตุ

ผู้เข้าชม 158 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย