หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน องค์กร
 
ประชาสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร  
 

ประชาสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน องค์กร กำหนดกรอกแบบประเมินให้แล้วเสร็จ 30 พ.ค. 2562 เพราะระบบจะปิด (ปปช.)

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 พ.ค. 2562 เวลา 14.55 น. โดย คุณ กฤตพร หาญยศ

แก้ไขข่าว ณ. วันที่ 5 ก.ค. 2562 เวลา 15.38 น. โดย คุณ สิทธิชัย บัวเกตุ

ผู้เข้าชม 40 ท่าน