หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561   4 ก.ค. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   4 ก.ค. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการใช้จ่ายของหน่วยงานสำนักปลัด , กองคลัง , กองช่าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562    25 มิ.ย. 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   25 มิ.ย. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ   21 มิ.ย. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   สถิติการให้บริการประชาชน   21 มิ.ย. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 61 - 65   20 มิ.ย. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   20 มิ.ย. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก องค์กร   15 พ.ค. 2562 53
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร   15 พ.ค. 2562 38
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8