หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
กลุ่มข้าวแต๋นสมุนไพรรัตน
 
   
 
ประกาศใช้แผนสามปี(พ.ศ. 2558-2560) [ 10 พ.ย. 2558 ]  อ่าน : 45  
 
ประกาศใช้แผนสามปี(พ.ศ. 2559-2561) [ 29 ต.ค. 2558 ]  อ่าน : 44  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [ 20 ก.ย. 2556 ]  อ่าน : 73  
 
ประกาศบังคับใช้ข้อบัญญัติ อบต.แม่คำมี เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 [ 15 ก.ค. 2556 ]  อ่าน : 268  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ อบต.แม่คำมี เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2556 [ 8 ก.ค. 2556 ]  อ่าน : 674  
 
ประกาศหลักเกณฑ์การเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.แม่คำมี สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2556 [ 14 มี.ค. 2556 ]  อ่าน : 102  
 
ประกาศการกำหนดการประชุมสภา อบต.แม่คำมี สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2556 [ 14 มี.ค. 2556 ]  อ่าน : 71  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ อบต.แม่คำมี เรื่อง การควบคุมการเผาในที่โล่ง พ.ศ. 2556 [ 14 มี.ค. 2556 ]  อ่าน : 151  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ อบต.แม่คำมี เรื่องการดำเนินกิจการประปา ปี พ.ศ. 2553 [ 2 พ.ย. 2555 ]  อ่าน : 91  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ อบต.แม่คำมี เรื่องสถานที่สะสมอาหารและจำหน่ายอาหาร ปี พ.ศ. 2551 [ 2 พ.ย. 2555 ]  อ่าน : 80  
 
ประกาศปรับระดับให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น [ 1 พ.ย. 2555 ]  อ่าน : 121  
 
  (1)     2